Nya regler januari 2021 för RUT- och ROTavdrag.

Enligt beslut av riksdagen förra året trädde vid årsskiftet de nya, utökade, reglerna in för så kallade RUT- och ROT-avdrag. Det avdragsgilla totalbeloppet höjs från 50 000 kronor till 75 000 kronor för alla skattebetalare i Sverige. 50 000kronor kan användas till både RUT och ROT, MEN de återstående 25 000kronor får ENDAST användas till RUT-tjänster.

RUT-tjänsterna utökas även med flera nya tjänster. Ni hittar en kort beskrivning av dessa här bredvid.

 

Det tillkommer även nya regler avseende återbetalning av felaktigt utbetalda belopp för RUT- och ROT-tjänster. I praktiken är det bara när bidragstaket (75 000kronor) ha passerats där beslut om återbetalning beslutas.

Nu är det direkt återbetalning gäller. Det vill säga den sista dagen samma månad som skatteverket fattat beslutet. Sker ej betalning går ärendet vidare till indrivning.

Skillnaden mot innan är att besluten skulle vunnit laga kraft först. Så för att återbetalningarna ska vara effektivare frångår nu riksdagen denna praxis.

Läs mer om de nya reglerna vid Skatteverket.

Nya RUT-reglerna i sammanfattning

  • Tvättjänster. Vattentvätt av textil, även utanför hemmet. Förutom tvätt får även torkning, efterbehandling och reparationer ske i samband med tvätt. Även transporten med hämtning och lämning är avdragsgill. Schablon sker med 50% av debiterat belopp. Städstad utför dessa tjänster enligt separat prislista, beroende på omfattningen
  •   Möbleringstjänster. Augifter med att möblera och flytta hushållets bohag omfattas nu av RUT-avdrag. Likaså montering och demontering av till exempel IKEA-möbler. Arbetet ska dock utföras i eller nära bostaden. Städstad tar 199kr/tim för dessa typer av tjänster.
  •   Transporttjänster. Det tillkommer två olika typer av transporttjänster. Dels transport och bortforsling av lösöre och annat bohag till återanvändning, till exempel second hand butiker, loppisar, auktionshus och liknande. Städstad tar 199kr/tim för denna tjänst.
  • Transport och bortforsling av möbler, lösöre och annat bohag till magasinering. Det utökar alltså möjligheter vid till exempel flyttning. Det används också här en schablon på 50% av den sammanlagda kostnaden (inklusive momsen). Städstad tar 199kr/tim för denna tjänst.
  • Tillsynstjänster. Vid resor och semestrar kan nu RUT-avdrag ges i samband med tillsyn av bostad och feriebostad. Det kan vara tryggt med att någon tittar till bostaden eller fritidshuset emellanåt under din semesterresa. Det är enklare typer av tillsyn som är avdragsgilla. Till exempel vattna blommorna, ta hand om posten, spola kranar och toalett och ta hand om akuta åtgärder om det varit inbrott eller skador efter väder eller strömavbrott som kan uppstå. Längden på resan eller frånvaron spelar ingen roll. vattna blommor och liknande. Städstad tar 199kr/tim för dessa tjänster.